Beregn din påvirkning på klimaet

Jeg vil beregne utslipp for:

Utslippene justeres automatisk hvis du beregner for barn.

Du kan beregne utslipp enten for bare deg selv eller for din husholdning.

Velg samlet nettoinntekt for valgte person(er) pr. måned:

Nettoinntekt er det du faktisk får utbetalt.

Ifølge statistikk henger inntekt som regel tett sammen med utslippsnivå.
Kilde: SSB, CICERO, MISA, NTNU

Foreløpig beregning

Etterhvert som du fyller inn data vil beregningene komme her.

Fakta om klima

  • Norge har et høyt klimautslipp pr. innbygger.
  • Hver nordmann slipper ut 11,5 tonn CO2-ekvivalenter pr. år når vi inkluderer forbruk. Norsk produksjon for eksport er ikke inkludert.
  • Til sammenligning slipper en verdenborger ut 6,5 tonn CO2-ekvivalenter pr. år.

Kilde: CICERO